Hierojakoulutus

Seuraava hierojakoulutus alkaa maanantaina 8.1.2018. Hierojakoulutus Lahden Hierojakoulussa on ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutukseen sisältyy hierojan ammattitutkinnon näyttö. Näyttöosiot (4 kpl) hyväksytysti suorittanut opiskelija liitetään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin ja hän on oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä - koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja ei maksa ALV:tä hoitomaksuistaan. Ammattitaitovaatimusten lisäksi kurssilla opetetaan erikoishierontoja, triggerpistehoitoja ja selkärangan mobilisointia.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu ja terveys, joka ei ole esteenä ammatissa toimimiselle.

Koulun vaatimukset

Oppilas sitoutuu opetussuunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin ja koulun sääntöihin.

Läsnäolo on pakollista silloin, kun siihen liittyy jokin toinen henkilö (esimerkiksi ryhmätyöt, käytännön hierontatunnit ja asiakashieronnat). Poissaolot asiakashieronnoista lääkärintodistuksella.

Teoriatunneilta voi olla pois, mikäli välikokeet osoittavat tietojen olevan riittävällä tasolla. Elämäntilanteiden aiheuttamista tilanteista keskustellaan aina erikseen.

Koko työharjoittelun suorittaminen ja kurssimaksun maksaminen on edellytyksenä koulun järjestämiin näyttöihin pääsemiseksi. Itse ostettuna näytöt maksavat vähintään 1300 €.

Kurssin hinta ja maksuaikataulut

Hierojakoulutus maksaa 1600 €.

Se maksetaan siten, että paikan varmistamisen yhteydessä maksetaan 500 €. Toinen 500 € maksetaan kurssin alussa ensimmäisellä viikolla. Loput maksetaan erissä kuukausittain aina kuukauden ensimmäisellä viikolla. Paikanvarausmaksua ei palauteta, mikäli tilalle ei saada soveltuvaa hakijaa. Lukukausimaksun lisäksi kustannuksia tulee näyttötutkintomaksusta (n. 58,50 €) ja näyttötutkinnot hyväksytysti suoritettua kirjatun kirjeen lunastaminen postista. Koululta on myös mahdollisuus ostaa kirjoja liittyen hierontaan ja hoitotyöhön.

Koulun kesto ja lomat

Koulutukset alkavat vuosittain päiväopiskelun osalta aina tammikuussa. Opinnot kestävät noin yhden kalenterivuoden (joulukuun paikkeille) riippuen hierojan ammattitutkinnon näyttöjen sijoittumisesta.

Koululla pidetään lomat samaan aikaan kuin ne ovat peruskoulussakin (syysloma, joululoma, hiihtoloma) tällä alueella. Kesäloma on porrastetusti jokaisella neljä viikkoa.

Koulutukseen voi hakea jatkuvasti. Hae koulutukseen tästä.

Katso myös oppisisällöt.